تبلیغات
تارنمای شخصی امیرحسین احمدنیا - کتاب "خدا بود و دیگر هیچ نبود"

بخش های سایت

-  
صفحه نخست وب سایت شخصی امیرحسین احمدنیا

مطالب خواندنی

آموزش مجری گری و فن بیان

مناسبت ها

نمونه متن مجری

احمدنیا

موضوعات

نویسندگان

 • تعداد پست ها: [cb:blog_category_post_count]

کتاب "خدا بود و دیگر هیچ نبود"

  از کتاب "خدا بود و دیگر هیچ نبود"

                                             حاوی نوشته های شهید چمران:

    ملتی که بزرگترین طاغوت ها را به زیر کشیده است و بزرگترین ارتش ها را شکسته، قادر

    است که به مشکلات فرعی غلبه کند.وجود مشکلات برای تکامل یک نهضت ضروری است.

    آن را می پرورد و قوی می کند.سنت خدا بر این قرار دارد که مبارزه حق با باطل همیشگی

    باشد و تکامل از خلال مبارزه به دست آید.مردم در خلال سختی و مشکلات پخته و آزموده

    میشوند.آسایش و راحتی و موفقیت همیشه رخا و سستی و عقب مانـدگی به وجـود آورد

    غنی و بی نیازی و پیروزی دایمی ایجاد فساد و طغیان می کند ،ان الانسان لیـطغی ان راه

    استغنی (سوره علق 6و7)

    اگر آدمی هـمـیـشه در بستر حـریـر بخوابد و هـمیـشـه همای سعادت را در آغــوش بـگــیـرد

    و همیشه در همه مبارزات پیروز باشد آن گاه لذت ییروزی و سعادت او از بیـن خـواهـد رفــت

    و آدمی از تکامل باز خواهد ماند . . . 

                      

نظرسنجی

» بازدید کننده محترم گروه سنی شما کدام است؟

درباره وب سایت

  بسم الله الرحمن الرحیم

  آدرس های اتصال:
  www.Ahmadnia.org
  www.irmojri.ir

  سامانه پیام کوتاه اختصاصی سایت:
  611 60 20 5000

  شماره تماس :
  09157065630

  شماره نمابر:
  02189775630

آخرین عناوین