تبلیغات
تارنمای شخصی امیرحسین احمدنیا - نصیحتی خواندنی…(عنصرالمعالی)

بخش های سایت

-  
صفحه نخست وب سایت شخصی امیرحسین احمدنیا

مطالب خواندنی

آموزش مجری گری و فن بیان

مناسبت ها

نمونه متن مجری

احمدنیا

موضوعات

نویسندگان

 • تعداد پست ها: [cb:blog_category_post_count]

نصیحتی خواندنی…(عنصرالمعالی)

ای فرزند ! هرگز در جمع کردن مال غافل نشو ، ولی از بهر آن خود را به خطر میانداز و تلاش کن آن را از راه نیکو به دست آوری تا بر تو گوارا باشد

ای پسر! چون فراز آوردی ، نگاه دار و در راه باطل از دست مده ، و بدان که نگاه داشتن هر چیز به مراتب سخت تر از به دست آوردن آن است

ای فرزند! چون به هنگام نیاز از اندوخته خرج کردی جهد کن تا عوض آن زود بر جایش نهی ، که اگر گنج قارون هم بود روزی به پایان رسد

فرزندم ! کاهلی شاگرد بد بختی است ، رنج بردار باش ، که حکیمان گفته اند : کوشا باشید تا آبادان شوید ، خرسند باشید تا توانگر شوید فروتن باشید تا

بسیار دوست شوید

فرزندم ! اگرچه ثروت عزیز است ، اما از سزاوار دریغ مدار ، ….. خرج به اندازه ی دخل کن تا نیاز در تو راه نیابد ، و بدان که نیاز همیشه در خانه ی

 درویشان نیست ، بل در خانه ای که دخل ، درمی باشد و خرج درم و حبه ای بیشتر سر زند. پس هر که را خرج از دخل کمتر بود هرگز خلل در خانه ی او

 راه نیابد……………… فرزندم ! بدان چه داری قانع باش که قناعت بی نیازی است ، وبدا که هرچه روزی که قسمت توست بی گمان به تو خواهد رسید.

فرزندم ! اسراف را شوم دان و هرچه را که خدا دشمن می دارد ، دشمن دار ، که خداوند همی فرماید :

لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین انعام 142-اعراف 30

فرزندم ! هر آفتی را سببی هست ، سبب فقر اسراف دان ، اسراف تنها نفقات و انعام و بخشش مال نیست بلکه علاوه در خوردن در گفتن نیز اندازه نگه دار

که در جمله کارها اسراف مذموم است. نبینی که زندگانی چراغ از روغن است؟ ، اما اگر بی حد و اندازه روغن اندر چراغ دان افکنی چنان که

از سر چراغ دان بیرون آید و بر سر فیتیله ریزد ، بی شک چراغ بمیرد . همان روغن که از اعتدال سبب حیات بود از اسراف سبب ممات شود

پس بدان چراغ از اعتدال روشن است نه از روغن .

فرزندم ! زندگی خویش تلخ مدار ودر روزی بر تن خویش مبند ، بر خویش هزینه کن که مال و ثروت اگر عزیز است از جان عزیز تر نیست

و این جمله را آرام بشنو : «همه کس را دزد پندار تا مالت از دزد ایمن بود»

فرزندم ! اگر بیشتر داشتی به خاک بده و زمین بخر که هرچه به خاک دهی از خاک باز یابی.

فرزندم ! تجملی از خانه به هر ضرورتی مفروش .

فرزندم ! چون از مالت وام دادی آن داده را دیگر از مال خویش مشمر. مخصوصاً اگر به دوست دادی .

فرزندم ! دوست را زود دشمن توان کرد اما دشمن را به سختی می توان دوست خویش کرد

« عنصر المعالی کیکاووس»

نظرسنجی

» بازدید کننده محترم گروه سنی شما کدام است؟

درباره وب سایت

  بسم الله الرحمن الرحیم

  آدرس های اتصال:
  www.Ahmadnia.org
  www.irmojri.ir

  سامانه پیام کوتاه اختصاصی سایت:
  611 60 20 5000

  شماره تماس :
  09157065630

  شماره نمابر:
  02189775630

آخرین عناوین